Час роботи: с 9-00 до 18-00
+380957853715
Чернігів. вул. Преображенська, 12

Економіка

Структура економіки та валовий регіональний продукт

У 2013 році у Чернігівській області створено валового регіонального продукту на суму 24237 млн грн (проти 21165 млн грн у 2011 році), що становить 1,6 % від загальноукраїнського показника (20 місце серед областей України).

 

Рис. 11. Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту

та частка Чернігівської області у ВВП України, %

У розрахунку на одну особу припало 22603 грн валового регіонального продукту, що на 32,5 % менше, ніж у середньому в Україні. За величиною валового регіонального продукту на одну особу Чернігівщина посіла 18 місце (у 2012 році – 16 місце, у 2011 році – 18 місце).

У структурі валової доданої вартості за 2012 рік найбільша частка припадає на послуги – 41,9 %; промисловість – 24,9 %; сільське, лісове та рибне господарство – 20,8 %.

Характерною тенденцією останніх років є зростання частки сільського господарства у валовій доданій вартості – з 18,4 % у 2009 році до 20,8 % у 2012 році.

 

 

Рис. 12. Структура валової доданої вартості за видами економічної

діяльності у 2012 році (у фактичних цінах, % до підсумку)

 

Сільське господарство

Чернігівщина має значний потенціал у галузі сільського господарства. Загальна площа сільськогосподарських угідь становить 2068,4 тис. га або 64,8 % земель області.

У структурі сільськогосподарських угідь 70,3% припадає на ріллю та перелоги, 1,2% – багаторічні насадження, 14,8% – сіножаті та 13,7% – пасовища.

 

Рис. 13. Структура сільськогосподарських угідь, %

На одного жителя області припадає 1,9 га сільгоспугідь, у т.ч. 1,3 га ріллі, що, відповідно, в 2,1 і 1,9 рази більше, ніж в середньому по Україні.

Проти 1990 року площа ріллі збільшилась на 24,4 тис. га, багаторічних насаджень – на 7,7 тис. га, перелогів на 38,5 тис. га, сіножатей на 6,7 тис. га та пасовищ – на 36,8 тис. га.

Сільськогосподарський комплекс області налічує 985 діючих сільськогосподарських підприємств різних форм власності та господарювання, в тому числі 289 господарських товариств, 123 приватні підприємства, 19 кооперативів, 488 фермерських господарств, 8 державних підприємств, 58 підприємств інших форм господарювання, а також 155,8 тис. одиниць особистих селянських господарств.

Основна спеціалізація галузі рослинництва регіону – вирощування зернових та технічних культур, кормовиробництво, тваринництва – молочно-м’ясне скотарство та виробництво свинини.

Починаючи з 2010 року у сільському господарстві області намітилась тенденція нарощування обсягів виробництва, проте у 2014 році вони складали лише 79,3% від рівня 1990 року.


Рис. 14. Динаміка виробництва валової продукції сільського господарства, млн грн

Хоча частка приватних господарств населення в загальному виробництві продукції сільського господарства ще лишається вагомою, але вага спеціалізованих аграрних підприємств поступово зростає. Сільськогосподарськими підприємствами виробляється більша частина аграрної продукції – вона зросла з  54,0% в 2011 році до  64,0% у 2014 році.

У валовому виробництві сільськогосподарської продукції продукція рослинництва складає 77,1%, тваринництва – 22,9%. Із видів сільськогосподарської продукції найбільшу питому вагу займають зернові культури (39,6 %), картопля та овочі (19,7 %), технічні культури (14,5%), молоко (14,0%).

Аграрними підприємствами вироблено 84,8% продукції рослинництва і 15,2% тваринництва.

У структурі сільськогосподарського виробництва агроформувань області найбільшу питому вагу займають зернові (58,6%) і технічні (22,3%) культури, які є найбільш рентабельними серед інших видів продукції.

За 2005-2014 роки у структурі сільськогосподарського виробництва збільшився обсяг виробництва продукції рослинництва агроформуваннями
(з 49,8% у 2005 році до 70,9% у 2014 році). Збільшення частки галузі рослинництва відбувалося в результаті високих і стабільних темпів приросту виробництва зернових і технічних культур.

У 2014 році виробництво зерна в області зросло порівняно з 2001 роком майже втричі і досягнуло історичного максимуму – 3,7 млн тонн.

 

 

Рис. 15. Територіальна структура сільськогосподарського виробництва області

 

Питома вага області у виробництві основних видів сільськогосподарської продукції в Україні у 2014 році становила: зернових культур – 5,8%, цукрових буряків – 1,6%, картоплі – 6,4%, овочів – 2,1%, у виробництві тваринницької продукції: м’яса – 1,9%, молока – 5,1%, яєць – 1,5%.

За рахунок власного виробництва повністю забезпечується внутрішня потреба населення області у картоплі, овочах, молоці та молочних продуктах, яйцях птиці – на 93,1%, плодах, ягодах та винограді – на 34,4%, цукрі – на 56,9%.

Природно-кліматичні умови Чернігівщини здавна обумовили розвиток скотарства, у якому традиційно домінує молочно-мясна галузь.

У 2014 році внутрігалузева спеціалізація  тваринництва розподілялась на: скотарство – 74 %; свинарство – 17 %; птахівництво – 6 %; інші галузі – 3 %.

На початок 2015 року у сільськогосподарських підприємствах області утримувалося 127,9 тис. голів великої рогатої худоби, з них 51,9 тис. корів.

З метою виробництва молочної продукції високої якості, яка б відповідала вимогам світових стандартів, здійснюється будівництво та реконструкція комплексів із доїльними залами, впроваджуються нові технології утримання, в т.ч. і система годівлі. За 2014 рік введено у експлуатацію 5 об’єктів (в тому числі 2 доїльні зали), 4 із яких з виробництва молока на загальне поголів’я 2200 корів та 1 об’єкт у свинарстві на                     3200 свиней.

Всього у сільськогосподарських підприємствах області працюють  43 доїльні зали.

Селекційно-племінна база молочного скотарства регіону нараховує 13 племінних господарств, із них 4 племінні заводи та 9 племінних репродукторів. Це дозволяє в області розводити п’ять порід корів молочного напрямку продуктивності.

На Чернігівщині працюють 8 операторів органічного виробництва: ПрАТ «Етнопродукт», ТОВ «Етнопродукт», ФГ «Макишинський сад» у Городнянському районі, ТОВ «Чернігівський м’ясний двір» у Чернігівському районі, СОК «Надія» у Куликівському районі, ПАФ «Тарасівка», ФГ «Золотий пармен» у Коропському районі та ТОВ «Український аграрний союз» у Ніжинському районі. Підприємства вирощують зернові культури, овочі, фрукти, виробляють молочні та м’ясні продукти.

Сільському населенню надають послуги 103 комунальні підприємства та господарства  при сільських радах, 509 обслуговуючих структур від райспоживспілок, райветлікарень, райсількомунгоспів, а також  близько 1,9 тис. приватних структур.

За 2009-2014 роки кількість сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів збільшилась на 26,0 % (з 15 до 23 об’єктів). Чисельність комунальних підприємств за цей період зменшилась на 28,5 % (з 144 до 103).

Загальний обсяг наданих послуг всіма господарюючими структурами за 2014 рік склав понад 206,4 млн гривень.

Станом на 01.03.2015 в області налічується 1165 складських приміщень для зберігання зерна сумарною ємністю 2626,5 тис. т, з них - 35 зернових складів, які спеціалізуються тільки на наданні таких послуг, загальною потужністю 1670,5 тис т (2009 рік – 29 складів на 1484,7 тис. т).

Додатково будуються 7 об’єктів елеваторного господарства на загальну потужність 237,3 тис. т.

Для зберігання овочевої продукції врожаю 2014 року сільгоспвиробниками було підготовлено 87 стаціонарних картоплесховищ ємністю 141,1 тис. тонн (в тому числі 8 - обладнані установками клімат- контроль), 3 овочесховища на 1,4 тис. тонн та 2 фруктосховища на 1,4 тис. тонн. Наявні обсяги сховищ достатні для існуючих потреб сільгоспвиробників.

 

Промисловий потенціал

Промисловий комплекс області формують близько 250 великих і середніх промислових підприємств двадцяти п’яти основних видів економічної діяльності, на яких працюють 42,5 тис. осіб. Він характеризується високим рівнем розвитку галузі з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, машинобудування. Промисловими центрами області є міста Чернігів, Ніжин, Прилуки. Потужні промислові підприємства розташовані також у містах Корюківка, Мена,  Ічня, Козелець та смт Варва.

На Чернігівщину припадає 1,4 % загальноукраїнського обсягу реалізованої промислової продукції.

Як і в попередні роки, найбільша частка (71,0 %) обсягів реалізованої продукції промисловості області зосереджена на підприємствах переробної промисловості. Основна її галузь в регіоні – харчова, яка забезпечує 41,7 % від загального обсягу реалізованої промислової продукції області.

Підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів здійснюють випуск 9,0% загальнодержавних обсягів жирних сирів, 3,0% – м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого, 4,0% – масла вершкового, значної частки пива та тютюнових виробів.

Протягом останніх років суттєві зміни відбулись у структурі промислового комплексу.

Рис. 16. Структура реалізації промислової продукції за 2014 рік, %

 

Зокрема збільшилась питома вага добувної промисловості в обсягах реалізації по регіону з 3,4% у 2009 році до 10,6% у 2014 році. Натомість, частка переробної галузі скоротилась з 77,5% до 71,0%. Це відбулось переважно за рахунок машинобудівної галузі, де обсяг реалізованої продукції до загального обсягу реалізації склав 4,8% у 2014 році проти 9,3% у 2009 році. Одна з причин – неритмічність роботи підприємств галузі через втрату традиційних ринків збуту в пострадянських країнах, відсутність гарантованих державних замовлень.

За обсягом реалізованої продукції у розрахунку на 1 особу у 2014 році  (15,3 тис. грн або 56,0% від середнього значення по Україні) Чернігівська область посідає 16 місце серед регіонів України та поступається Черкаській (27,0 тис. грн) і Сумській областям (22,2 тис. грн). При цьому має кращий показник, ніж Житомирщина (14,6 тис. грн).

 

Енергозабезпечення та енергозбереження

Загальна кількість споживачів природного газу в Чернігівській області становить 466441 од., у т.ч.: промисловість 2128 од.; теплопостачальні підприємства – 26 од.; бюджетні та культові установи, вічний вогонь –  825 од.; населення 347862 абонентів (крім того 115600 аб. – скраплений газ).

На даний час в області газифіковано 611 населених пунктів із 1531, що становить 40,0%.

Рівень оснащення квартир побутовими лічильниками газу становить 76,7%. Квартири з опалювальними газовими приладами оснащені лічильниками газу на 100%.

Частка області в обсязі загальноукраїнського використання паливно-енергетичних ресурсів незначна: палива – 0,9%, теплоенергії – 1,5%, електроенергії – 0,9%.

    У структурі використаного палива в області більшу частку (52,8%) займав газ природний, 20,0% – вугілля кам’яне, 8,2% – газойлі (паливо дизельне), 6,6% – нафта сира.

Частка використання кам'яного вугілля підприємствами області в обсязі загальноукраїнського використання становила 0,7%, газу природного – 1,8%, бензину моторного – 1,9%, газойлів (палива дизельного) – 1,8%, дров для опалення – 8,2%.

В цілому за останні роки прослідковується динаміка зменшення витрат паливно-енергетичних матеріалів, що обумовлено як зменшенням обсягів виробництва окремих видів продукції, так і впровадженням на підприємствах енергоефективних заходів та новітніх технологій.

Найбільшими споживачами паливно-енергетичних ресурсів залишаються підприємства промисловості – ними було використано 85,9% палива, 41,6% теплоенергії та 60,7% електроенергії. У сільському господарстві, мисливстві, лісовому господарстві використано 3,8% палива, 4,4% теплоенергії, 10,1% електроенергії; на охорону здоров’я та надання соціальної допомоги, відповідно, 1,2%, 10,2% та 2,9%.

З метою забезпечення максимальної економії енергоносіїв та енергозберігаючої моделі розвитку усіх сфер суспільного виробництва реалізовується Програма енергоефективності Чернігівської області на                                   2009-2015 роки.

Одним із шляхів зменшення обсягів споживання первинних енергоресурсів є впровадження нетрадиційних джерел енергії. Область має значний потенціал нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії. Однак на даний час їх частка в енергетичному балансі не перевищує 5,0%.

 

Інтелектуальний капітал та інноваційний розвиток    

У 2013 році інноваційною діяльністю в промисловості займалось 45 підприємств, або 20,7% їх загальної кількості (проти 20,4% у 2012 році). За цим показником Чернігівська область на 3,9 відс. пункти перевищує загальнодержавний показник (16,8%).

Найбільш інноваційно активними були підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів.

У 2013 році суб’єктами господарювання було впроваджено 23 нові технологічні процеси, з яких 4 – маловідходні, ресурсозберігаючі і безвідходні та придбано 8 нових технологій, що вчетверо більше, ніж в 2012 році, освоєно виробництво 77 найменувань інноваційних видів продукції (в 2012 році – 42), з яких 19 – нові види техніки.

Протягом останніх років уповільнювалась діяльність суб’єктів господарювання щодо залучення коштів у виробничі процеси та в оновлення виробництва. Власні кошти підприємств становлять 60-90 %.

Загальна сума витрат на інновації у 2009 році склала 156,8 млн грн, у 2013 році – становили лише третю частину докризового 2008 року.

Упродовж 2013 року науковою та науково-технічною діяльністю займалося 19 підприємств, установ та організацій області, близько половини з яких  належить до галузевого сектору науки, понад чверть – вищі навчальні заклади, кожна п'ята організація представляє академічний сектор науки, 10,5% – заводську науку.

Загальний обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій за 2013 рік, становив  68,4 млн грн, що майже вдвічі більше, ніж за попередній рік.  Основні наукові роботи проводяться у сфері технічних, біологічних, сільськогосподарських, педагогічних та економічних наук.

Серед найбільш ефективних – розробки, спрямовані на розроблення нових технологій та обладнання, нових видів матеріалів, техніки, мікробіологічних засобів для захисту рослин і тварин від хвороб, створення нових сортів рослин. Науково-дослідні станції області пропонують споживачам нові сорти сільськогосподарських культур, основні характеристики яких відповідають міжнародним стандартам та перевершують існуючі світові аналоги.

 

Інвестиційна діяльність

Чернігівська область відноситься до регіонів з дефіцитом інвестиційних вливань, необхідних для повноцінного розвитку економіки та забезпечення поступового економічного зростання.

Упродовж 2010-2013 років в регіоні спостерігалась позитивна тенденція росту обсягів освоєних капітальних інвестицій. Індекс капітальних інвестицій залишався в межах від 117,8% (за 2011 рік) до 101% (за 2013 рік).

 

* - за даними квартальної статистичної звітності без урахування підприємств, організацій, тощо, що звітують  1 раз на рік

 

Рис. 17. Обсяг та динаміка капітальних інвестицій

 

Однак, за підсумками 2014 року спостерігалося зниження інвестиційної активності. Обсяг освоєних капітальних інвестицій зменшився на 21,5% порівняно з відповідним періодом 2013 року та склав 2431,1 млн грн. Область за темпом росту посідає 17 місце,  питома вага освоєних капітальних інвестицій у загальному обсязі по Україні складає 1,2%

Лідируючі позиції за обсягами освоєних інвестицій традиційно утримують сільське господарство, промисловість та будівництво. Упродовж останніх років спостерігається зростання питомої ваги освоєних капітальних інвестицій сільськогосподарськими підприємствами та організаціями – з 27,8% у 2010 році до 38,4% у 2013 році та 31,7% за 2014 рік, у промисловості – в межах 20,1-36,9%, у будівництві – 17,1-25,2%.

* - за даними квартальної статистичної звітності без урахування підприємств,  організацій,  тощо,що

звітують  1 раз на рік

Рис. 18.  Структура капітальних інвестицій за видами економічної діяльності, %

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоюється від 66,1% (2010 рік) до 77,7% (2014 рік). Відбулося значне зменшення питомої ваги інвестицій з державного і місцевого бюджетів.

Обсяги прямих іноземних інвестицій  (акціонерний капітал) упродовж 2009-2013 р.р. збільшились майже на 45% і станом на 1 січня 2014 року склали 128,4 млн дол. США. Разом з тим, питома вага області в загальному обсязі залучених іноземних інвестицій по Україні склала 0,2%.

Рис. 19. Динаміка прямих іноземних інвестицій наростаючим підсумком з початку інвестування

 

За 2013 рік в економіку області було залучено 25,5 млн дол. США прямих іноземних інвестицій. При цьому за останні 5 років іноземні інвестори вклали 52,5 млн дол. США, що становить майже 41% сукупного іноземного капіталу, залученого за весь період інвестування в регіон.

Протягом 2014 року спостерігалося зменшення припливу іноземного капіталу в область. Всього за січень-грудень 2014 року було залучено 5,9 млн  дол. США прямих іноземних інвестицій, це в 4 рази менше, ніж за аналогічний період попереднього року.

У результаті обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку області з початку інвестування станом на 1 січня 2015 року становив 103,8 млн дол. США, що на 19,2% менше обсягів на початок 2014 року внаслідок курсової різниці (- 23 млн дол. США) та вилучення іноземної частки  (7,6 млн дол.США).

Більше 40% загального обсягу інвестицій належить інвесторам із Німеччини. До найбільших інвесторів економіки області також входять: Кіпр, Польща, Вірґінські Острови (Брит.), Беліз, Туреччина та Італія.

Значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено на підприємствах промисловості – 80,2 млн дол. США (77,3% загального обсягу), у т.ч. переробної –  76,4 млн дол. США. Серед галузей переробної промисловості суттєві обсяги інвестицій внесено у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 49,9 млн дол. США, виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 16,8 млн дол. США.


Рис. 20. Галузева структура прямих іноземних інвестицій, %

 

Зовнішньоекономічна діяльність. Міжнародна співпраця

Зовнішньоекономічна діяльність Чернігівщини у 2010-2014 роках характеризувалась поступовою активізацією.

 

Рис. 21. Зовнішній оборот товарами

Так, у 2014 році підприємства Чернігівщини наростили обсяги зовнішньої торгівлі товарами до 2010 року у 1,7 разів (до 1228,2 млн. дол. США) за рахунок збільшення експорту  товарів у 2,2 рази  та імпорту в 1,4 рази.

При цьому, порівняно з попереднім роком, у 2014 році зовнішній товарообіг збільшився на 7,6% завдяки росту експорту на 26,1%. Водночас, обсяг імпорту скоротився на 9,9%. Ці фактори сприяли формуванню позитивного сальдо зовнішньоторговельного балансу в розмірі 172,0 млн дол. США.

У 2010-2014 роках основними партнерами у зовнішній торгівлі залишилися країни СНД та ЄС, які формували близько 71% зовнішнього товарообігу області. Хоча за п’ять років географія експорту товарів зазнала певних змін.

Зокрема, у 2014 році експорт товарів до Російської Федерації порівняно з 2010 роком зменшився з 35,4% до 17,7% у загальному обсязі експорту, натомість, до країн ЄС – зріс з 22,0% до 31,9%.

Відбулись зміни і в структурі основних експортних товарних груп. Суттєво наростила питому вагу товарна група «Зернові культури» – з 7,6% до 29,3%. Одну з лідируючих позицій продовжує утримувати товарна підгрупа «Вироби з паперу та картону», хоча при цьому її питома вага скоротилась з 29,0% до 18,7%.

Важливими експортними товарними групами області залишаються готові харчові продукти, деревина та вироби з неї, текстильні матеріали та вироби, насіння і плоди олійних рослин, молоко та молочні продукти, мінеральні продукти, взуття тощо.  

Підприємництво та інфраструктура його підтримки    

Станом на 1 січня 2014 року підприємницьке середовище області налічувало 6220 підприємств, з них 5 великих, 380 середніх, 5835 малих та 42,6 тисяч фізичних-осіб підприємців.

Основою економіки регіону є середні підприємства, де зайнято 56,5% працівників підприємств, які забезпечують 47% обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг).

Таблиця 6

Основні структурні показники діяльності підприємств за їх розмірами

 

Кількість

підприємств

Кількість зайнятих працівників

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг)

одиниць

питома

вага, %

осіб

питома вага, %

млн. грн

питома вага, %

Великі підприємства

5

0,1

10376

9,5

9413,4

28,2

Середні підприємства

380

6,1

61607

56,5

15815,5

47,4

Малі підприємства

5835

93,8

37140

34,0

8159,0

24,4

Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення протягом останніх декількох років поступово зростає і становить 54 одиниці за підсумками 2013 року, проте це в 1,5 рази менше ніж в середньому по Україні.

За видами економічної діяльності традиційно найбільшою є частка підприємств, які діють у сфері торгівлі, обслуговуванні населення, сільському та лісовому господарстві.

У 2013 році обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств складав 8159 млн грн, що становило 24,4 % загального обсягу реалізації, це на  465,1 млн грн більше, ніж у 2012 році.

У галузевій структурі значні обсяги реалізації мали підприємства торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (46,1 % від загального обсягу), сільського, лісового та рибного господарства (20,2 %), промисловості (10,3 %), транспорту (6,9 %) тощо.

Рис. 22. Обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг)

малих підприємств, млн грн

За 2014 рік забезпечено зростання надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого і середнього бізнесу більш ніж на 10 %, які відповідно становили 391,3 та 397,1 млн грн. Це майже половина (45,3 %) податкових надходжень, які контролюються Державною фіскальною службою в області.

Інфраструктура підтримки підприємництва в області потребує подальшого розвитку і  сьогодні представлена наступними об’єктами: бізнес-центри – 2; фонди підтримки підприємництва – 2; кредитні спілки – 24; біржі – 2; інформаційно-консультаційні установи – 3; аудиторські фірми – 3; об’єднання підприємців – 42; агенції розвитку – 7.

Туризм

В Чернігівській області зосереджений значний історико-культурний та туристичний потенціал, що робить територію регіону привабливою для розвитку різних видів туризму. Відповідно до статистичних даних у 2013 р. в області діяло 57 суб'єктів туристичної діяльності, що становить 1 % від загальної кількості в Україні.

Основний потік туристів до області складають корпоративні групи з Києва та індивідуальні туристи, що подорожують власним транспортом, які не враховані у статзвітності.

Традиційними стали одноденні екскурсійні маршрути в Чернігів, Батурин, Тростянець, Качанівку. За останні роки все більшої популярності серед організованих та індивідуальних туристів набуває програма Чернігів-Седнів. Увагу київських туроператорів привертають Ніжин та Прилуки. Серед кількаденних програм традиційним є дводенний маршрут Київ – Чернігів – Новгород-Сіверський – Батурин – Київ.

У структурі кількості туристів з метою відвідування Чернігівської області протягом 2009-2013 рр. переважає дозвілля та відпочинок (98,6%), на другому місці – лікування (1,1%), на третьому – службова та ділова мета відвідування області, навчання (0,3%).

Однією з форм  відпочинку мешканців і гостей області, іноземних туристів є сільський туризм. Щороку кількість садиб збільшується і на сьогодні в області є 36 садиб, які пропонують різні варіанти відпочинку. Основні центри сільського, зеленого туризму знаходяться в Чернігівському, Коропському, Ічнянському та Ріпкинському районах.

Швидко набирає обертів такий вид активного туризму як водний. Крім Десни, подорожі організовуються по річках Снов та Сейм. До послуг туристів сплави на плотах у містах Чернігів, Новгород-Сіверський, Батурин та селищі Седнів.

За даними Головного управління статистики у Чернігівській області в 2013 р. на Чернігівщині нараховувалось 77 колективних засобів розміщування (КЗР), з них: 45 готелів та аналогічних засобів розміщування (24 – готелі, 1 – мотель, 4 – гуртожитки для приїжджих, 16 – інші засоби), 32 спеціалізовані засоби розміщування (3 – санаторії, 3 – дитячі санаторії, 2 – санаторії-профілакторії, 24 – бази відпочинку).

Незважаючи на незначне зростання кількості готельних закладів регіону, відзначається низький коефіцієнт використання їх місткості, що пояснюється поряд з їх низькими стандартами та значним зносом основних фондів, переважанням в області екскурсійного туризму та туризму вихідного дня. Сертифікат відповідності категорії зірок в області мають лише 2 готелі («Парк Готель Чернігів» та «Україна» – 3 зірки).  

Споживчий ринок

В області діє 8,3 тис. стаціонарних об’єктів роздрібної торгівлі, 64 ринки та 1,6 тис. закладів ресторанного господарства. Відбувається поступовий процес формування ефективної торговельної інфраструктури, здатної забезпечувати достатній рівень обслуговування населення відповідно до його потреб.

Рис. 23. Структура роздрібної
торговельної мережі

Рис. 24. Структура закладів ресторанного господарства

Забезпеченість населення торговельною площею у магазинах упродовж останніх років динамічно зростала і досягла у 2014 році в цілому по області 469,3 м2  у розрахунку на 1 тис осіб, що на 123,1 м2 перевищувало нормативне значення (346,2 м2) і на 18 % – значення 2010 року. По містах цей показник становив 481,0 м2 (норматив – 418,4 м2), по сільській місцевості – 448,4 м2 (норматив – 411,8 м2).

Обсяг реалізованих підприємствами-юридичними особами нефінансових послуг у 2014 році становив                     2,6 млрд грн, у т. ч. побутових – 26,0 млн грн. У середньому одному жителю області у 2014 році реалізовано послуг на суму 2,5 тис. грн.

   

     

Рис. 25. Структура реалізованих нефінансових послуг  (юридичні особи)

Найбільші обсяги за основними видами економічної діяльності припадали на послуги у сфері інформації та телекомунікації (37,7 %), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності
(37,5 %).