Час роботи: с 9-00 до 18-00
+380957853715
Чернігів. вул. Преображенська, 12

Трудові ресурси

Зайнятість населення

За окремими показниками ринку праці область належить до групи областей, що мають високий рівень економічної активності та зайнятості населення (понад 60%, що є вище або відповідає середньоукраїнському рівню).

Чисельність економічно активного населення регіону віком 15-70 років у 2014 році складала 494,8 тис. осіб, з яких 88,8 % були зайняті економічною діяльністю. Слід відмітити його скорочення протягом останніх 5 років (на 41,4 тис. осіб або 7,7 %). Рівень економічної активності населення віком               15-70 років знизився до 63,9 %.

Аналогічно тенденція до скорочення відбулася і серед зайнятого населення віком 15-70 років. Так, за 2010-2014 роки чисельність зайнятого населення  зазначеної вікової групи скоротилася на 40,6 тис. осіб  (8,5 %). Рівень зайнятості за цей період зменшився на 2,4 в.п. (з 59,2 % за 2010 рік до 56,8 % за 2014 рік), серед осіб працездатного віку – на 0,7 в.п. (з 64,3 % до 63,6 %).

Чисельність трудових ресурсів має динамічну природу, яка тісно пов’язана як з демографічними явищами, так і процесами, що відбуваються як в регіоні, так і в країні в цілому. Так, 10 % економічно активного та 11,4 % зайнятого населення припадає на осіб старше працездатного віку. Крім того, понад 60 % економічно активного та зайнятого населення області зосереджено в міських населених пунктах.

Структура економіки має великий вплив на розподіл трудових ресурсів регіону. Два сектори економіки області забезпечили майже 50 % зайнятості працівників. Так, якщо  у 2013 році за всіма видами економічної діяльності було зайнято 473,4 тис. осіб, то 26,5 % з них припадало на сільське, лісове і рибне господарство та – 21,8 % на оптову, роздрібну торгівлю та ремонт.

Хоча протягом останніх 5 років чисельність безробітного населення і скоротилась до 55,3 тис. осіб (з 56,1 тис. у 2010 році), у  2014  році порівняно з 2013 роком вона зросла на 6,9 тис. осіб. Аналогічна ситуація і з рівнем безробіття, який мав у 2010-2013 роках тенденцію до скорочення (10,5 % - у 2010, 9,3 % - 2013), але за підсумками 2014 року зріс до 11,2 %.

Рис. 6.  Безробітне населення та рівень безробіття

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень трудових ресурсів

Основою розвитку Чернігівщини, поряд з іншими факторами, є трудові ресурси високого рівня кваліфікації.

Для останніх років характерно збільшення зайнятого населення з повною вищою освітою. У порівнянні з 2009 роком його чисельність збільшилась на 14,2 тис.осіб і становила у 2013 році 113,2 тис. осіб.  

Серед найманих працівників підприємств, організацій та установ  області у 2013 році 67,6 тис. осіб мали вищу освіту, 50,1 тис. осіб - неповну та базову вищу і 97,4 тис. працівників вищої освіти не мали.

 

Доходи населення

За 2013 рік номінальні доходи населення становили 30,4 млрд грн, що на 60,7 % більше 2009 року, у тому числі наявні доходи, які можуть бути використані на придбання товарів та послуг, складали 25,3 млрд грн, що на 72,4 % більше. У розрахунку на одну особу наявні доходи дорівнювали 23599,7 грн або в середньому 1966,64 грн на місяць, що дещо менше середнього по Україні  рівня (26719,4 грн або 2226,62 грн в місяць).

У структурі доходів населення області найбільшу питому вагу (40,7 %) складають соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти (по Україні – 37,9 %). Питома вага заробітної плати становила 36,2% (по Україні – 40,7%), прибутку та змішаного доходу – 17,7% (15,7%), доходів від власності – 5,4% (5,7%).

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників у 2014 році зросла порівняно з 2009 роком на 83,6 % (по Україні – на 82,4%) і склала 2960 грн.

За рівнем заробітної плати область продовжує займати одне з останніх місць серед інших регіонів, в тому числі менше, ніж в областях з однотипною структурою економіки (таких як Житомирська і Черкаська області), а саме              25 – у 2009 році (76,9 % до заробітної плати по Україні) та 22 – у 2014 році (77,4 %).

Рис. 7. Рівень заробітної плати